Välkommen till Höglandsskolans Föräldraförening!

Vi representerar och tillvaratar Höglandsskolans föräldrar och elevers intressen. I samverkan med skolledningen driver vi också för skolan viktiga frågor utifrån ett föräldraperspektiv. Vidare anordnar och upprätthåller vi olika aktiviteter för att öka såväl trivsel som gemenskap för elever, lärare och föräldrar.

Vi bidrar ekonomiskt till många uppskattade traditioner på skolan som annars inte skulle kunna genomföras. Att stödja föräldraföreningen ekonomiskt är frivilligt, men ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi bidra till barnens olika aktiviteter och skolmiljö. Ditt bidrag är viktigt för barnen! Var med och stöd med 200 kronor per familj på Pg 351999-8 eller swish 070-7133448 (mottagare Angelina Evans). Tack!

Vill du engagera dig i Föräldraföreningen eller har du någon fråga du vill driva? Välkommen att engagera dig som styrelsemedlem du också!

Hjärtligt välkommen till oss!

Om oss

Kontakt

Aktiviteter

Bli medlem

Att vara klassförälder

Höglandsskolans Dag

Föräldravandring

Klassresor