Välkommen till Höglandsskolans Föräldraförening!

Föräldraföreningen är till för er som har barn i Höglandsskolan. Vi är en aktiv förening som arbetar för att det ska finnas ett fungerande samspel mellan oss föräldrar och skolan. 

Genom ditt ekonomiskta stöd kan vi bland annat bidra till elevernas klassresor och flera uppskattade traditioner på skolan. Att stödja föräldraföreningen är frivilligt, men ju fler betalande medlemmar vi är desto mer kan vi bidra till barnen och skolmiljön.

Läs mer om vad vi gör under Vi bidrar och det senaste hittar du under Nyheter.

Var med och stöd med 200 kronor per familj på Pg 351999-8 eller swish 0729-298 642 (mottagare Elisabeth Karlsson). Tack! 

Vill du engagera dig i Föräldraföreningen eller har du någon fråga du vill driva? Välkommen att engagera dig som styrelsemedlem du också!

Om oss

Kontakt

Aktiviteter

Bli medlem

Att vara klassförälder

Höglandsskolans Dag

Föräldravandring

Klassresor