Information till förskoleklassen

 

Välkommen till Höglandsskolan!

Vi vill med detta brev informera lite kort om Föräldraföreningen som är en ideell förening, samt ge tips på vad det innebär att vara klassförälder. Skolan är en viktig del av våra barns och ungdomars tillvaro och vi i Höglandsskolans föräldraförening, HFF har som målsättning att göra Höglandsskolan ännu lite bättre. Därför verkar vi för att skapa ett bra arbetsklimat mellan skola, föräldrar och elever och därmed kunna medverka till att aktuella frågor tas upp till diskussion. Vi för en löpande dialog med skolans ledning i frågor som rör elevernas trygghet, trivsel och skolmiljö. Vi bidrar ekonomiskt till många uppskattade traditioner på skolan som annars inte skulle kunna genomföras och bidrar även till inköp av leksaker och skolans utemiljö.

Att stödja föräldraföreningen ekonomiskt är frivilligt men ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi bidra till barnens olika aktiviteter och skolmiljö, alla intäkter går oavkortat tillbaka till skolan och skoleleverna. Därför är ditt bidrag viktigt!

Vi behöver fler engagerade föräldrar, hör gärna av dig till styrelsen om du är intresserad av att engagera dig eller har frågor.

Vi ser framemot Ert stöd genom inbetalning av 200 kr/familj. Glöm inte skriva efternamn och klass/klasser.

Swish  070-7133448

PG 35 19 99-8

Att vara klassförälder

Att vara klassförälder är ett viktigt och roligt uppdrag, för som klassförälder har du möjlighet att vara med och skapa en bra klassanda och samhörighet mellan barnen och föräldrarna i ditt barns klass. Du är även länken mellan föräldraföreningen och föräldrarna och därmed extra viktig för oss i föräldraföreningen.

I förskoleklassen väljs 4-5 frivilliga föräldrar vid föräldramötet, ni är klassförälder hela läsåret.

Senare, från klass 1 är ni klassförälder en termin i taget och även då är ni 4-5 föräldrar per termin som har detta ärofyllda uppdrag. I Höglandsskolan är man därmed klassförälder ca 1 termin ungefär vart tredje år. Vid föräldramötet på höstterminen i åk. 1, 4 och 7 utser lärare eller informatör klassföräldrar för hela stadiet efter klasslista med en sammankallande varje termin.

För att skapa gemenskap och öka trivseln redan i förskoleklass är det bra att tidigt på höstterminen ha en social aktivitet, tex grillkväll och brännboll på Varvsängen eller tipspromenad med grillning i Judarskogen för föräldrar, elever och syskon. Det brukar vara en god investering, därför bidrar föräldraföreningen till en lära-känna-aktivitet för förskoleklassen med 1000 kr. Gå in på hemsidan under ”Klassresor”, där hittar ni information om hur man ansöker.

Gå även gärna in på föräldraföreningens hemsida www.hoglandsskolan.se och läs mer om rollen som klassförälder, du finner även tips och råd. Där hittar du också information om framtida klassresor, Höglandsskolans dag, Samlingarna och vad HFF bidrar till.

 

Med vänliga hälsningar

Höglandsskolans föräldraförening