Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte Höglandsskolans Föräldraförening 2017

När: Måndag 23 oktober kl 18:00
Plats: Gula Villan

Välkommen till Föräldraföreningens årsmöte.
Utöver årsmötets dagordning vill vi öppna för en diskussion kring frågor där vi föräldrar kan påverka och medverka i arbetet för skolan.

Höglandsskolans föräldraförening är involverad i skolans ombyggnad, skolgårdens utseende, Höglandsskolans dag, föräldravandringar, skolmaten, uppehållsrum, klassföräldrar, mellanklubben, fritidsverksamheten, Gåspennan och flera andra aktiviteter.

Har du som förälder någon fråga att ta upp? Eller vill du gå med i styrelsen? Eller vill du att vi ska driva någon fråga utan att delta i allt styrelsearbete?

Mer information ges från ordföranden Erica Olivius via epost erica.olivius@gmail.com på 0733358602.

Dagordning:

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet

2. Fråga om mötet är behörigen kallat

3. Godkännande av dagordning

4. Styrelsen verksamhetsberättelse och revisorns rapport

5. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

6. Behandling av frågor från styrelsen eller medlemmar som inkommit till styrelsen senast

en vecka före mötet

7. Fastställande av årsavgift

8. Ändring av stadgar

9. Val av ordförande och medlemmar till styrelse

10.Val av revisor och revisorssuppleant

11. Val av ny valberedning

Välkomna!

Föräldraföreningen
Erica Olivius ordf., Ehsan Ashrafi, kassör, Elisabeth Adebäck, Susanne Gundevall
Mia Ahlström. Valberedning Lena Holmestig.