Höstbrev

Hej föräldrar!

Vi i Höglandsskolans föräldraförening hoppas ni haft en härlig sommar.

Först vill vi tacka er som redan bidragit med medlemsavgiften för läsåret, ert bidrag är jätteviktigt för vår verksamhet.

Nu när höstterminen dragit gång på riktigt så sätter också vårt arbete igång med månatliga möten och planering runt terminens aktiviteter. Vi har flera spännande projekt på gång det här läsåret. Som vår ordförande Erica Olivius, nämnde på föräldramötet är vårt första projekt denna termin att hjälpa skolan med att göra i ordning ”Samlingsrummet”. Det är där eleverna byter om i samband med samling och förbereder sig innan de ska ut på scenen. Se här nedan hur rummet ser ut nu. Vi hoppas komma med en efterbild i vårt nästa brev.

       

Andra aktiviteter vi är engagerade i framöver är fritids Höstfest för klass F-3, som kommer att ske den 25:e oktober, där vi är med och hjälper till med det praktiska.

För att kunna upprätthålla ett läsår med roliga aktiviteter behövs ert stöd. Det finns många olika sätt att engagera sig, tex styrelsearbete, delta vid olika arrangemang eller enbart vara stödjande medlem – allt beroende på tid, lust och möjlighet. Alla är välkomna. Kontakta oss gärna för vidare frågor, intresseanmälan eller annat ni vill dela med er av. Lättast nås vi på mail: info@hoglandsskolan.se

Medlemsavgift för läsåret 2018/2019 är 200 kr per familj. Den betalas till föräldraföreningens plusgirokonto i Nordea 351999-8 eller via Swish: 0729-298642 (mottagare Elisabeth Karlsson, ledamot). Ange barnens namn och klass.

Pengarna vi får in genom era bidrag och intäkterna från Höglandsskolans dag bidrar till bland annat ett lära-känna-bidrag för förskoleklassen. Vi tycker det är viktigt att så snart som möjligt, både föräldrar och barn, träffas för att lära känna varandra.

Vi bidrar till klassresorna för låg-, mellan- och högstadierna. Vi stöttar vinterresan för högstadiet, delar ut priser och stipendier samt bidrar till skolans inne- och utemiljöer. Nu senast har vi hjälpt till att göra det mysigare i uppehållsrummet.

Förra läsåret införde vi även ett kulturbidrag som alla klasslärare och informatörer har möjlighet att ansöka om. Det här bidraget ska uppmuntra skolan att hitta på aktiviteter som går i skolans estetiska anda.

Vi för en kontinuerlig dialog med skolan om var och hur vi kan göra skolmiljön lite trevligare för våra barn. Vi bidrar också till att sätta en extra guldkant för lärarna vid deras avslutningsmiddag  och att göra det lite extra mysigt för både barn och skolpersonal på lucia.

Vi vill även passa på att påminna alla högstadieföräldrar om föräldravandringen. Det är viktigt att vi syns och finns där för våra ungdomar. Gå gärna in och titta på vår hemsida, där finns schema och mer information om var vi går och hur det går till www.hoglandsskolan.se

På vår hemsida finns också en lathund för alla klassföräldrar, den kan vara bra att titta på så här i början av läsåret.

Med vänliga hälsningar,

Erica Olivius, Maria Ahlström, Elisabeth Karlsson, Susanne Gundewall och Elisabeth Adebäck.