Välkomna till årsmöte den 2:a oktober kl 18.00 i skolans bibliotek

Snart är det årsmöte för HFF. Har ni något som ni tycker vi ska ta upp, hör gärna av er innan på mail: info@hoglandsskolan.se. Ni som bara är nyfikna på vilka vi är och på vad vi gör är välkomna att delta ni med!

Dagordningen:

 1. Val av ordförande
 2. Val av justeringsmän
 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorns berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Behandling av motioner från medlemmarna
 8. Behandling av propositioner från styrelsen
 9. Uppdatering av stadgarna
 10. Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande arbetsår
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Val av revisor
 13. Val av föreningens valberedning
 14. Övriga frågor