Välkomna på årsmöte för HFF den 29:e september kl 19.00

Är ni intresserade av att komma på HFF’s årsmöte, hör av er till oss på info@hoglandsskolan.se för plats.

Dagordning årsmöte 2020-09-29 Höglandsskolans föräldraförening

 1. Val av ordförande
 2. Val av justeringsmän
 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorns berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Behandling av motioner från medlemmarna
 8. Behandling av propositioner från styrelsen
 9. Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande arbetsår
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Val av styrelsemedlemmar
 12. Val av revisor
 13. Val av föreningens valberedning
 14. Övriga frågor