Bilfria veckor

Under vår och höst har Höglandsskolan, i likhet med många andra skolor i Stockholm, bilfria veckor. Då hoppas vi att så många som möjligt promenerar till skolan. Syftet med dessa är framför allt att skapa en säker omgivning kring skolan. Men också öka friskvården samt uppmuntra till miljötänk. Trafikmiljön runt skolorna är inte byggd för den ökade biltrafiken, vilket leder till trafikproblem på flera håll. Skjutsningen leder också till inaktiva barn och sämre luft runt skolorna. Barnen missar även glädjen i att utforska skolvägen och sin närmiljö. Bilfria veckor genomförs tillsammans med Trafikkontoret och skolan.

För de yngre barnen kan man ordna små gåtåg, ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. Om man har fem till sex barn i ett gåtåg, behöver man som förälder gå med sitt barn en gång i veckan. Detta kan vara ett trevligt tillfälle att lära känna sitt barns klasskompisar och också få en stund gemenskap på morgonen. Samt få frisk luft och motion på köpet!

Tips!
Fråga på höstens föräldramöte om intresse finns bland andra föräldrar att ordna ett organiserat gåtåg.
Byt telefonnummer och gör ett tydligt schema.
Bestäm en fast mötesplats.
Bestäm vilka rutiner som ska gälla om barnet eller föräldern är sjuk.