Föräldravandring

Föräldraföreningen ansvarar tillsammans med Fältassistenterna i området för föräldravandringar.

Syftet är att synas i området, vara tillgängliga så att våra barn kan känna sig trygga och att vi efter behov kan hjälpa de som behöver. För att försöka skjuta på alkoholdebuten och minska riskerna när det gäller droger och alkohol bland våra ungdomar vill vi att föräldrar är synliga i närområdet. Att föräldravandra är ett enkelt och trevlig sätt att vara med och skapa en trygg miljö ute för våra ungdomar.

Föräldrar i årskurs sju, åtta och nio ansvarar för vandringen fredagkvällar under maj och fram till skolan slutar samt under augusti och september. Varje klass nattvandrar en till två dagar per termin.

Vi promenerar med den egna klassen, ett trevligt sätt att lära känna varandra.

När och var samlas vi? 

Kl. 22.00 på fredagar träffas Höglandsskolans föräldrar vid höglandsskolans biograf. Där kan man utbyta telefonnummer och fördela sig i området. På så vis kan vi hjälpa varandra och hålla kontakten under kvällen. Viktigt är också att ingen behöver gå ensam.

Var ska vi vandra?

Platser där många ungdomar brukar samlas och dit det är lätt att gå eller cykla är: Alviks- och Ålstens torg, Ålstensgatan, Ålstensängen, området kring Västerledskyrkan, Ålstens hamn, området in bakom HM:s livs, alla badställen i området, t ex Solviksbadet och hela gångvägen mot Ålstensängen, badberget vid brofästet i Nockeby och ”Djävulsklipporna” mitt emot Grönviksvägen 71. Även dagis och fritidshemsgårdar. Åk gärna en sväng med Tolvan under kvällen och fråga gärna konduktören om det gått av många ungdomar vid en särskild hållplats under kvällen. Det är troligt att det är en fest i närheten och att de dyker upp på samma hållplats igen vid elva, tolv.

Hur länge ska vi vandra? 

Mellan kl 22.00-01.00. De sista timmarna är viktiga, erfarenhetsmässigt är det då det kan vara stökigt, vid behov kan man behöva förlänga tiden.

Vad gör vi i svåra situationer?

Ring fältassistenter och ev polis vid våldsamma situationer, ingrip inte själv, vid ”kalas” som spårat ur och vid andra problem. Se separat telefonlista som man har med sig kvällen man vandrar. Transportera hem ungdomar som ej kan ta sig hem själva p.g.a. för stort alkohol- eller drogintag.

Har ni frågor? 

Kontakta Höglandsskolans Föräldraförening eller någon av fältassistenterna. Läs mer om ”fältarna” här: http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Bromma/Faltarna-i-Bromma/