Samling

En gång varje läsår förbereder varje klass en föreställning som de sedan framträder med i aulan för resten av skolan. Det kallar vi Samling.

Frågar man elever som har gått på Höglandsskolan om vad som är typiskt för skolan, kommer nog de allra flesta nämna Samlingarna. Under arbetet med sin Samling får eleverna använda sin kreativa sida när de skriver manus, övar repliker och gestaltning, gör kulisser, syr kostymer, repeterar sång och musik och allt annat som hör en föreställning till.

Ibland har samlingen koppling till arbetsområden i olika ämnen, ibland sätts klassiska pjäser upp. Men det viktiga är kanske inte innehållet, utan de förmågor som eleverna utvecklar genom samlingsarbetet.

Vi har hört från flera håll att elever som har gått på Höglandsskolan sällan tycker att det är märkvärdigt att stå inför grupp och tala. Inte så konstigt när de fått öva på det regelbundet under hela sin skoltid!