Bli medlem

Vi bidrar till många uppskattade traditioner på skolan tack vare ditt medlemskap. Att stödja föräldraföreningen ekonomiskt är frivilligt men ju fler medlemmar vi blir desto mer kan föräldraföreningen bidra till barnens olika aktiviteter, påverka skolmiljön och främja gemenskap och trivsel.

Medlemsavgift för läsåret 2017/2018 är 200 kr per familj. Den betalas till föräldraföreningens plusgirokonto i Nordea 351999-8 eller via Swish: 0729-298 642 (mottagare Elisabeth Karlsson), ange efternamn och klass/klasser.

Tack för ditt bidrag!