Vi bidrar

Läs vår verksamhetsberättelse här, för mer ingående information hur vi har bidragit till skolans verksamhet under senaste läsåret.

Återkommande, årliga händelser där föräldraföreningen bidrar är för närvarande dessa:

 • Vi samordnar i samband med fältassistenterna föräldravandringarna för årskurs 7 till 9 på höst och vårtermin. Mer info om detta finns här.
 • Vi informerar föräldrar om syftet med och vikten av bilfria veckor under hösten. Läs mer här.
 • Vi hjälper fritids arrangera den årliga gårdsfesten under höstterminen
 • Vi sätter upp marschaller varje år utanför skolan på Lucia och delar ut pepparkakor till alla barn och lärare.
 • I samarbete med skolans personal och klassföräldrar ordnar vi Höglandsskolans Dag på vårterminen.
 • Vi bidrar med pris till Gåspennan.
 • Vi bidrar med Kängurumattepriset.
 • Vi bidrar med 3000 kr per klass till 3:ornas klassresa, 6:ornas klassresa respektive avslutningsaktivitet för 9:orna.
 • Vi har senaste åren, tack vare stort stöd av medlemmar, kunnat bidra med stor del ekonomiskt till högstadiets uppskattade vinteridrottsdag som i år gick till Romme.
 • Vi bidrar till en extra guldkant för lärarna vid deras avslutningsmiddag i samband med skolavslutningen.
 • Vi bidrar med lekmaterial efter behov.
 • Vid skolstart får förskoleklassen 1000 kronor som bidrag till en lära-känna aktivitet. Ansök här.
 • Vi har fr.o.m läsår 17/18 instiftat ett nytt bidrag för kulturella aktiviteter genom skolan. Detta kan nyttjas då lärare/mentor föreslår ett kulturevent för hela klassen som behöver finansieras på något sätt. Bidraget är på 1 000:- per läsår.