Klassförälderns roll

Att vara klassförälder är ett viktigt och roligt uppdrag, för som klassförälder har du möjlighet att vara med och skapa en bra klassanda och samhörighet mellan barnen och föräldrarna i ditt barns klass. Du är länken mellan föräldraföreningen och föräldrarna och därmed extra viktig för föräldraföreningen.
Du är klassförälder en termin i taget och ni är 4-5 föräldrar per termin som har detta ärofyllda uppdrag. I Höglandsskolan är man därmed klassförälder ca 1 termin ungefär vart tredje år. Vid föräldramötet på höstterminen i åk. F, 4 och 7 utser lärare eller informatör klassföräldrar för hela stadiet efter klasslista med en sammankallande varje termin.

  • Klassföräldrarna ska med övriga föräldrars hjälp samla in pengar, öka trivsel i klassen m.m. Detta är viktigt och ansvaret för detta ligger inte enkom på klassföräldrar. Starta förslagsvis upp ett klasskassekonto redan i förskoleklass.
  • Ordna gärna en enkel aktivitet per termin för elever och föräldrar för att stärka sammanhållningen i klassen och lära känna varandra bättre. Speciellt viktigt är det för förskoleklass eller till exempel när klasser slås ihop. Eller när det börjar nya elever. Det kan vara picknick, brännboll eller tipspromenad. Glöm inte bort gemensamma lära-känna-aktiviteter för enbart föräldrar, det är mycket bra med god sammanhållning mellan föräldrar också.
  • Klassföräldrarna söker bidrag till klassresor, årskurs 3, 6 och valfri skolavslutningsaktivitet i årskurs 9. Mer information om detta finns under fliken ”Klassresor”.
  • Som klassförälder ansvarar du för schema och organisationen runt Höglandsskolans Dag i samråd med oss i föräldraföreningen. Därför är det viktigt att vi vet vilka ni är. Varje vårtermin meddelar de nya klassföräldrarna sina mailadresser till föräldraföreningen via mail, mailadressen finns under fliken ”Kontakt”. Mer detaljerad information om Höglandsskolans Dag finns under fliken ”Höglandsskolans Dag”
  • Som klassförälder ansvar du för att klassens lärare och fritidspersonal tackas av med blommor eller present vid skolavslutningen.
  • Eventuellt ordna med klassens fika med läraren i samband med skolavslutningar. Hör med klassföreståndare/informatör om det finns speciella önskemål.
  • Efter torsdagskvällens föreställning tackar klassföräldrarna av alla berörda runt samlingen med blommor, barnen brukar också få en liten blomma/klubba runt halsen el likn. på scenen efter samlingens slut.
  • Klassföräldrarna i åk 7-9 påminner om föräldravandringarna, tid och plats när dessa är finns under fliken ”Aktiviteter”.
  • Vi har fr.o.m läsår 17/18 instiftat ett nytt bidrag för kulturella aktiviteter genom skolan. Detta kan nyttjas då lärare/mentor föreslår ett kulturevent för hela klassen som behöver finansieras på något sätt. Bidraget är på 1 000:- per läsår och information om hur man ansöker finns under Klassresor / Sök bidrag från föräldraföreningen här.
  • Klassföräldrarna ansvarar för att nästkommande föräldrar på listan tar över uppdraget.