Höglandsskolans dag

Höglandsskolans dag är en aktivitet som återkommer varje vår och arrangeras av Höglandsskolans föräldraförening tillsammans med skolans personal. Då det sker försäljning av bröd, bullar, hamburgare/korv, femkamp, fiskdamm, lotteri mm
Allt bygger på att klassföräldrarna ansvarar för att aktiviteterna genomförs med hjälp av klassens övriga föräldrar och elever.
Syftet bortsett från att vi alla ska ha en trevlig dag, är att få in pengar till barnens olika aktivitetsresor, priser samt 9:ornas avslutningsaktivitet. Vidare används pengarna till att köpa in extra leksaker, göra fint runt skolan och skapa en trevlig stämning för lärare och elever.
Exempel är:

  • 3:ans klassresa
  • 6:ans klassresa
  • 9:ans klassresa
  • förbättringar av skolgården som t.ex. bollrutor, renovering av scenrummet mm
  • kulturbidrag till samtliga klasser

Ju mer klassen säljer desto större bidrag går tillbaka till barnen. Försäljning och aktiviteter sker på skolgården samt i vissa lokaler inne i skolan.

Mer detaljerad information om Höglandsskolans Dag och när den går av stapeln skickas ut i början av vårterminen.