Information till klassföräldrar inför Höglandsskolans dag

Hej alla klassföräldrar!

Den 3 maj kl. 16:00 – 18:30 är det Höglandsskolans dag.

Höglandsskolans dag är en aktivitet som återkommer varje år och arrangeras av Höglandsskolans Föräldraförening tillsammans med er klassföräldrar och skolans personal.

Bortsett från att vi alla ska ha en trevlig dag tillsammans, så är syftet med dagen att få in pengar till föräldraföreningen för att vi ska kunna upprätthålla de uppskattade traditionerna vi har på skolan, men också för att vi ska kunna fortsätta ge bidrag till barnens klassresor, köpa in lekmaterial och kunna skapa nya traditioner. Vi har t.ex. nyligen infört ett ”lära känna”-bidrag för förskoleklassen och ett kulturbidrag som alla klasser kan ansöka om. Höglandsskolans dag är föräldraföreningens största inkomstkälla så vi är naturligtvis tacksamma att ni klassföräldrar hjälper till att genomföra dagen. Utan er hade det inte gått.

Det är viktigt att syftet tydliggörs för alla föräldrar för att skapa en förståelse för varför vi alla bör bidra till aktiviteterna på skolans dag. För ju mer klassen säljer desto större bidrag går tillbaka till barnen. Och allt bygger på att ni, kära klassföräldrar, ansvarar för att aktiviteterna genomförs. Naturligtvis med hjälp av klassens övriga föräldrar.

Försäljning och aktiviteter sker på skolgården, bakom och framför skolan. I år kommer, i samband med försäljningen, klassrummen vara öppna för alla att besöka. Då kommer vi få ta del av vad eleverna arbetat med under läsåret. Barnen kommer inte ha lektioner, utan mer en slags visning/vernissage för föräldrarna i sina klassrum. Men det är fortfarande så att klasserna kommer att delas in i grupper och barnen kommer ha sina speciella tider när de ska vara i klassrummet.

Planering av försäljningen/schema

Klassens informatör kommer att dela upp barnen i två grupper, kontakta hen för gruppindelningen. Barnen är med och säljer när de inte är i klassrummen eller har köruppvisning. Det gäller alltså att pussla ihop ett schema så att alla får sälja, vara i klassrummet och även ha tid att umgås och ha trevligt. Det är viktigt att det hela tiden finns en vuxen till hands vid försäljningen. Ni klassföräldrar gör detta schema så att varje familj vet under vilken tid de förväntas ta hand om försäljningen. Försäljningen pågår till 18:30.

Tider:

15:00                   Klassföräldrar ställer upp bord och ställer fram det som ska säljas

16:00-16:30    Visning i klassrummen för grupp 1 startar. Försäljning för grupp 2 (16:00 till 17:00)

16:45-17:10    Köruppvisning i aulan

17:15-17:45    Visning i klassrummen för grupp 2 startar. Försäljning för grupp 1 (17:00 till 18:30)

18:00                   Avslutningstal av rektor

18:30                Försäljningen avslutas (om inte varor/mat tar slut tidigare)

Bord

Det finns bord att låna på skolan från kl. 15:00. Vilka, och hur många, bord ni ska använda står med informationen ni fått för just din klass. Det finns begränsat antal försäljningsbord på skolan, så ta enbart de bord ni är anvisade så att ingen klass står utan bord. Kom ihåg att ta med det ni behöver för att ert försäljningsstånd skall fungera t.ex. sax, stark tejp, förlängningssladd, papper och pennor för prismärkning m.m. Glöm inte heller dukar, korgar etc. för snyggt upplägg. Stånden måste vara färdiga 15:45! Vi i föräldraföreningen kommer vara på plats för att hjälpa er om det behövs.

Växel och redovisning

Ta med något att förvara pengarna i och att ha med lite växel. Vi tar emot betalning genom Swish – 070-7133448 (Angelina Evans, styrelsemedlem). Redovisningen av intäkterna sker direkt efter dagens slut 18:30, till föräldraföreningens bord. Självklart ska ni dra av för eventuella större inköp så som hyra av maskiner, korv/pizza, muggar etc. Ett tips är att inte öppna allt på en gång. Det som inte används kan då returneras så håller vi nere onödiga kostnader.

Städning

Varje klass ansvarar för städning av skolgården och efter sin egen aktivitet. Städpatrull organiseras förslagsvis av några elever samt två vuxna per klass.

Så här ser försäljning/aktiviteter ut i år:

Klass 1 – Fiskdamm

Klass 2 – Vad våren har att erbjuda

Klass 3 – Femkamp/lekar

Klass 4a – Sockervadd

Klass 4b – Popcorn

Klass 5a och 5b – Matbröd

Klass 6a och 6b – Lotteri

Klass 7a och 7b – Sötebröd

Klass 8a – Pizzaslices

Klass 8b – Korv

Klass 9a – Café

Klass 9b – Deliförsäljning