Om oss

Ordförande: Erica Olivius

Kassör: Ehsan Ashrafi

Ledamöter: Elisabeth Adebäck, Mia Ahlström, Susanne Gundewall

Revisor: Catharina Roxenborg

Valberedning: Lena Holmestig

Föräldraföreningen träffar skolans ledning månatligen och skolans elevråd en gång per termin.

Årsmötet, med formell dagordning, sker i början av läsåret och är öppet för diskussion av frågor där vi föräldrar har en möjlighet att påverka och hjälpa skolan i positiv riktning.