Om oss

Skolan är en viktig del av våra barns och ungdomars tillvaro och vi i Höglandsskolans föräldraförening, HFF har som målsättning att göra Höglandsskolan ännu lite bättre. Därför verkar vi för att skapa ett bra arbetsklimat mellan skola, föräldrar och elever och därmed kunna medverka till att aktuella frågor tas upp till diskussion.

Vi för en löpande dialog med skolans ledning i frågor som rör elevernas trygghet, trivsel och skolmiljö. Vi bidrar ekonomiskt till många uppskattade traditioner på skolan som annars inte skulle kunna genomföras och även till inköp av leksaker och skolans utemiljö.

Ordförande: Susanne Gundewall

Kassör: Elisabeth Karlsson

Ledamöter:  Ninna Lundberg-Hallén, Linda Winström

Revisor: Erica Olivius

Valberedning: Lena Holmestig

Föräldraföreningen träffar skolans ledning månatligen och skolans elevråd en gång per termin.

Årsmötet, med formell dagordning, sker i början av läsåret och är öppet för diskussion av frågor där vi föräldrar har en möjlighet att påverka och hjälpa skolan i positiv riktning.