Ekonomi

Genom föräldraföreningen har vi föräldrar möjlighet att stödja skolan och eleverna. Medlemsavgiften är frivillig, men vi vill förstås att så många som möjligt är med och bidrar till föreningen. Ditt bidrag går oavkortat tillbaka till barnen.
Betala till Föräldraföreningens Pg 351999-8 eller swish 0729-298 642 (Elisabeth Karlsson), gärna vid läsårets början. Ange efternamn och klass/klasser.

Föreningens ekonomi i stort ser ut enligt följande,

Intäkter:
* Medlemsavgiften är 200 kronor per familj sedan hösten 2017. Tidigare har den varit 100 kronor per barn.
* De senaste åren har medlemsintäkterna legat kring 22000 kronor per läsår. Om alla familjer med barn i Höglandsskolan skulle vara medlemmar så skulle intäkterna från medlemsavgiften kunna mer än dubblas.
* Höglandsskolans Dag brukar inbringa omkring 30000 kronor och är föreningens största intäktskälla.
* Ytterligare någon/några tusen kronor kommer in via andra aktiviteter såsom skidbytardag med mera.
* Föreningens totala intäkter uppgår till mellan 50000 – 55000 kronor per läsår.

Utgifter:
* Cirka hälften av Föräldraföreningens kostnader – 20000 – 25000 kr per läsår – går till sponsring av skolans årliga skidresa.
* Bidrag till klassresa och avslutnings lunch/middag med 3000 kronor per klass för årskurs 3, 6 och 9 utgör 18000 kronor av kostnaderna. Bidraget har höjts med 100% sedan terminen 2016/17, innan dess låg den på 1500 kronor per klass.
* Resterande kostnader består av stipendier såsom Gåspenan, Kängrumatte, aktiviteter vid lucia och blommor och annat övrigt i samband med uppvaktningar/avlutning.
* Beroende på behov och föreningens ekonomi så gör vi även riktade insatser såsom bidrag till förbättring av matsal och målning av skolgård osv.
* Från hösten 2017 har Föräldrarföreningen infört en lärakänna bidrag på 1000 kronor för varje förskoleklass.
* Från hösten 2017 kan också alla klasser i skolan söka ett bidrag på 1000 för varje klass till någon form av kulturaktivitet. Detta för att HFF vill bidra till att stärka skolans kulturprofil.