Verksamhetsberättelse 2019/2020

Styrelse
Vid årsmötet 2:a oktober 2019 valdes följande styrelse:

Ordförande: Susanne Gundewall

Kassör: Elisabeth Karlsson

Ledamöter: Elisabeth Adebäck, Erica Olivius och Ninna Lundberg-Hallén

Revisor: Catharina Roxenborg

Valberedning: Lena Holmestig

Värna om den estetiska inriktningen på Höglandsskolan
Vi i Höglandsskolans föräldraförening styrelse vill verka för att bevara och förstärka skolans estetiska profil eftersom vi är övertygade att det bidrar till skolans goda studieresultat.

Se statlig utredning från 1997 (SOU 1997:121 Skolfrågor – Om skola i en ny tid. Utdraget är taget ur kap. 11. Skolan och Kulturen):

Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom att arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan på ett självklart sätt tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, musik, drama och dans har viktiga språkliga och kommunikativa sidor som är av en stor betydelse för barns och ungdomars lärande.

Då vi i Höglandsskolans föräldraförening, HFF, vill värna den estetiska inriktningen har vi under läsåret arbetat med följande aktiviteter.

Aktiviteter under läsåret 2018/19

Styrelsemöten
Styrelsen har träffats ca en gång per månad under läsåret. Styrelsen har också varje månad haft regelbundna möten med skolans rektor Sandie Sandqvist. Utöver dessa regelbundna möten har vi även initierat flera separata möten med skolledning och lärare vid vårt arbete inom olika områden.

Höglandsskolans dag 9 maj
Höglandsskolans Dag syftar till att visa upp skolans estetiska profil. Klasserna anordnade utställningar i sina klassrum av något de arbetat med under läsåret. Med hjälp av klassföräldrarna arrangerades även försäljning av eleverna.

Höglandsskolans dag är en trevlig händelse då skolan också välkomnar alla föräldrar både som gäster och att medverka. Men framförallt är det klassföräldrar och alla övriga föräldrar som bidrar med att göra denna dag till en trivsam sammankomst för skolans elever och oss alla. I år har vi bl.a. haft försäljning av varmkorv, popcorn, sockervadd, kaffe och goda bakverk, nytt för i år blev ett chokladhjul, varm toast och något gott från skafferiet.

Vinsten från dagen går oavkortat tillbaka till eleverna och lärarna genom de olika aktiviteter och initiativ som föräldraföreningen driver.

Fritids gårdsfest
I samråd med skolan beslutade vi att flytta fritids gårdsfest till hösten för att den inte skulle krocka med Höglandsskolans dag. HFF var i år, för första gången med att arrangera den tillsammans med fritids. Vi tog bl.a. hjälp av lågstadiets klassföräldrar att informera sina respektive klasser vad de behövde bidra med. Vi ordnade lotteri med fina priser till både barn och vuxna. Det blev en mycket lyckad tillställning, med både försäljning av godsaker, korv och barnens egengjorda armband, pärlplattor och tavlor. Eleverna bjöd även på fin sång. Syftet med Gårdsfesten är att samla in pengar till 3:ornas fritidsresa, som detta år gick till Tom Tits i Södertälje.

Lekförråden
Vi har fyllt på både skolans och fritids lekförråd, tack vare att vi fick in extra mycket pengar under gårdsfesten, kunde vi i år köpa lite extra, allt från olika typer av bollar till sandleksaker.

Priser
HFF bidrar med priser i form av en finare penna och presentkort på Äppelvikens bokhandel till dem som vinner Gåspennan och biobiljetter för dem som lyckas bäst i Kängrumatten.

Kulturbidrag
Tack vare alla medlemmarnas avgifter och stora intäkter i samband med Höglandsskolans dag har styrelsen beslutat att från hösten 2017 ge alla klasser möjlighet att söka ett bidrag på 1 000 kronor till en kulturaktivitet. Syftet är givetvis att bidra till att stärka skolans kulturprofil. Samtliga klasser har fått bidraget för läsåret 2018/19.

Kommunikation med föräldrar
Föräldraföreningen har en hemsida på vilken det finns aktuell och annan nyttig information för framförallt föräldrar, t.ex. information om vad det innebär att vara klassförälder och tips på olika aktiviteter som klassen kan göra för att dryga ut sin klasskassa.

Vi uppdaterar hemsidan regelbundet och vår ambition är att många ska besöka hemsidan.

Föräldravandringar
Föräldraföreningen ansvarar för att sätta ihop ett schema för föräldravandringar. Syftet är att synas i området, vara tillgängliga så att våra barn kan känna sig trygga och att vi efter behov kan hjälpa de som behöver.

Vi promenerar med den egna klassen, ett trevligt forum att lära känna varandra mer informellt.

Klasserna 7, 8 och 9 ansvarar för föräldravandringen fredagskvällar under maj och framtill skolan slutar samt under augusti och september. Information och schema finns på hemsidan.

Lokalfrågor
Föräldraföreningen engagerar sig gärna i skolans lokaler. Under hösten 2018 och våren 2019, var vi drivande i projektledningen av renoveringen i scenrummet, dvs logen där eleverna håller till med sin rekvisita innan samlingen. Vi målade golv, tak och väggar, investerade i nya möbler, hyllor och krokar.

Skidresa
I år har föreningen, tack vare våra intäkter, kunnat bidra med en tredjedel av kostnaderna för skolans populära skidresa för högstadieelever som 2019 gick till Romme, vilket vi hoppas kunna göra även under det kommande läsåret.

Luciafirande
Föräldraföreningen har, vilket numera är en årlig tradition, tänt marschaller på Lucia och delat ut pepparkakor på morgonen till elever och lärare.

Estetveckan
Vi bidrog med blommor vid avtackningen av de lärare som arbetat med 9:ornas estetvecka under vernissagen. Estetveckan avslutas med en utställning och en konsert och är resultatet av det 9:orna arbetat med i musik, slöjd och bild under läsåret.

Personalens sommaravslutning
HFF bidrog också till en bättre feststämning på personalens avslutningsmiddag i juni genom att bjuda på förfriskningar vid ett anordnat mingel innan personalens middag.

Medlemmar och avgift
Styrelsen beslutade att till hösten 2017 föreslå till stämman att medlemsavgiften betalas per familj istället för per barn och den nya avgiften ska uppgå till minst 200 kronor per familj. Det är förstås frivilligt att bidra med ett större belopp.

Föreningen har under det gångna läsåret haft ca 160 st betalande medlemmar.

Numera är medlemskapet kopplat till familjen, inte som tidigare till barnen, varför antalet medlemmar blivit färre.

Susanne Gundewall, ordförande 13 oktober 2019