Verksamhetsberättelse 2017/2018

Styrelse
Vid årsmötet 23 oktober 2017 valdes följande styrelse:

Ordförande: Erica Olivius

Kassör: Ehsan Ashrafi

Ledamöter: Elisabeth Adebäck, Mia Ahlström, Elisabeth Karlsson och Susanne Gundewall

Revisor: Catharina Roxenborg

Valberedning: Lena Holmestig

Värna den estetiska inriktningen på Höglandsskolan
Vi i Höglandsskolans föräldraförening styrelse vill verka för att bevara och förstärka skolans estetiska profil eftersom vi är övertygade att det bidrar till skolans goda studieresultat.

Se statlig utredning från 1997 (SOU 1997:121 Skolfrågor – Om skola i en ny tid. Utdraget är taget ur kap. 11. Skolan och Kulturen):

Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom att arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan på ett självklart sätt tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, musik, drama och dans har viktiga språkliga och kommunikativa sidor som är av en stor betydelse för barns och ungdomars lärande.

Då vi i Höglandsskolans föräldraförening, HFF, vill värna den estetiska inriktningen har vi under läsåret arbetat med följande aktiviteter.

Aktiviteter under läsåret 2017/18

Styrelsemöten
Styrelsen har träffats ca en gång per månad under läsåret. Styrelsen har också varje månad haft regelbundna möten med skolans rektor Sandie Sandqvist. Utöver dessa regelbundna möten har vi även initierat flera separata möten med skolledning och lärare vid vårt arbete inom olika områden.

Höglandsskolans dag 3 maj
Höglandsskolans Dag syftar till att visa upp skolans estetiska profil. Klasserna anordnade utställningar i sina klassrum och arrangerade försäljning. Dagen arrangeras av HFF med hjälp av skolans lärare och klassföräldrar och andra föräldrar.

Höglandsskolans dag är en trevlig händelse då skolan också välkomnar alla föräldrar både som gäster och att medverka. Men framförallt är det klassföräldrar och alla övriga föräldrar som bidrar med att göra denna dag till en trivsam sammankomst för skolanselever och oss alla. I år har vi bl.a. haft försäljning av varmkorv, popcorn, sockervadd, kaffe och goda bakverk, på agendan.

Vinsten från dagen går oavkortat till barnens aktivitetsresor för årskurs 3, 6 och 9:ornas avslutningslunch. Vi har även gett ett större bidrag till skolans årliga vinterresa, i år till Romme.

Priser
HFF bidrar med priser och diplom till Gåspennan och Kängurupriset. Vi bidrar också till arrangemangen runt julavslutning och skolavslutning.

Kulturbidrag
Tack vare alla medlemmarnas avgifter och stora intäkter i samband med Höglandsskolans dag har styrelsen beslutat att från hösten 2017 ge alla klasser möjlighet att söka ett bidrag på 1 000 kronor till en kulturaktivitet. Syftet är givetvis att bidra till att stärka skolans kulturprofil. Samtliga klasser har fått bidraget för läsåret 2017/18.

Bilfria veckor
Föräldraföreningen kommer att fortsätta med projektet bilfria veckor. Det startades upp höstterminen 2017 med en bilfri september och hade upprepad aktivitet under våren 2018.

Bilfria veckor görs tillsammans med sex andra Bromma skolor där syftet är att barnen ska få en säkrare och tryggare miljö på väg till skolan. Barnen blir piggare och kan lättare koncentrera sig i skolan om de får frisk luft på morgonen. Barnen får möjlighet till en trevlig promenad med kompisar eller föräldrar på väg till skolan.

– Vi fortsätter med våra aktiviteter runt bilfria veckor:
– Vi har banderoller som sätts upp på skolan vid kampanjperioderna.
– Vi skickar ut information till alla föräldrar via veckobrev.

Vi kan konstatera att projektet stöds i allt större utsträckning av föräldrarna. Det är glädjande och inspirerande att kunna ändra ett beteende.

Kommunikation med föräldrar
Vi har arbetat med att ta fram en ny hemsida för föreningen med aktuella information och annan nyttig och behövlig information för både elever och föräldrar. Den nya hemsidan lanserades i början av terminen hösten 2017.

Vi uppdaterar hemsidan regelbundet och vår ambition är att många fler ska besöka den nya hemsidan.

Föräldravandringar
Föräldraföreningen ansvarar tillsammans med fältassistenterna i området för föräldravandringar. Syftet är att synas i området, vara tillgängliga så att våra barn kan känna sig trygga och att vi efter behov kan hjälpa de som behöver.

Vi promenerar med den egna klassen, ett trevligt forum att lära känna varandra mer informellt.

Klasserna 7,8 och 9 ansvarar för föräldravandringen fredagskvällar under maj och framtill skolan slutar samt under augusti och september. Information och påminnelse har gått ut via veckobreven.

Tyvärr har dock uppslutningen från föräldrar till vandringarna varit liten, trots upprepade påminnelser, varför vi kommer att försöka komma på en lösning vilken förhoppningsvis ska kunna öka föräldrarnas intresse att delta i vandringarna.

Lokalfrågor
Föräldraföreningen engagerar sig gärna i skolans lokaler och hjälper till att driva frågor gentemot utbildningsförvaltningen. Vi bidrar även ekonomiskt till att uppfräschning till rum, som tex matsalen och uppehållsrummet för högstadiet.

Planen inför höstterminen 2018 är att måla om och snygga till rummet innanför scenen där eleverna håller till innan samlingen.

Skidresa
I år har föreningen, tack vare våra intäkter, kunnat bidra med ett större belopp till kostnaderna för skolans populära skidresa för högstadieelever vilket vi hoppas kunna göra även under det kommande läsåret.

Luciafirande
Föräldraföreningen har, vilket numera är en årlig tradition, tänt marschaller på Lucia och delat ut pepparkakor på morgonen till elever och lärare.

Reflexer
Under hösten 2017 delade vi ut reflexer till alla barn och personal på skolan.

Upprustning av uppehållsrum
Under våren 2018 har HFF bidragit till att upprusta högstadiets uppehållsrum för att kunna göra rummet mer trevligt och att våra ungdomar ska trivas.

Vidare så planerar HFF att under kommande läsår även hjälpa till att göra andra utrymmen i skolan mer användbara och funktionella och trevliga för att elever och lärare ska kunna trivas ännu bättre på skolan.

Personalens sommaravslutning
HFF bidrog också till en bättre feststämning på personalens avslutningsmiddag i juni genom att bjuda på förfriskningar vid ett anordnat mingel innan personalens middag.

 Medlemmar och avgift
Styrelsen beslutade att till hösten 2017 föreslå till stämman att medlemsavgiften betalas per familj istället för per barn och den nya avgiften ska uppgå till minst 200 kronor per familj. Det är förstås frivilligt att bidra med ett större belopp.

Föreningen har under det gångna läsåret haft ca 100 betalande medlemmar.

Numera är medlemskapet kopplat till familjen, inte som tidigare till barnen, varför antalet medlemmar blivit färre.

Erica Olivius, ordförande 3 september 2018