Verksamhetsberättelse 2014/2015

Vid årsmötet den 25 september 2014 valdes följande styrelse:

Ordförande: Anna-Carin G Åström

Kassör: Caroline Westerholm

Ledamöter: Camilla Norström, Erica Olivius, Elisabeth Adebäck, Stefan Christensson och Lena Holmesig.

Revisor: Catharina Roxenborg

Valberedning: Pernilla Oldmark och Ulrika Elzvik

Styrelsen har träffats cirka en gång per månad. Rektor Monika Warsén har deltagit vid ett flertal möten. Utöver dessa regelbundna möten har vi initierat flera separata möten med skolledningen, lärare och Utbildningsförvaltningen vid vårt arbete inom olika områden.

Höglandsskolans dag
Höglandsskolans Dag är en trevlig händelse då skolan välkomnar alla föräldrar både som gäster och att medverka. Dagen arrangeras av HFF med hjälp av två lärare. Men framförallt är det klassföräldrar och alla övriga föräldrar som bidrar med härliga varor att sälja – fiskdamm, ”vad våren har att erbjuda”, varmkorv, kaffe och goda bakverk, loppmarknad och tipspromenader eller andra lekar.

Vinst från dagen går oavkortat till barnens aktivitetsresor och 9:ornas avslutningslunch.

2014 års Höglandsskolans Dag blev var först planerad till våren 2014 men blev sedan förflyttad till tidig höst då det skulle passa bättre för alla elever, lärare, personal och föräldrar. Det nya datumet kommunicerades ut men sedan fann man att det var för tidigt på terminen för elever och lärare att hinna förbereda ”öppet hus aktiviteter”. Höglandsskolans Dag fick återigen ett nytt datum på våren. Höglandskolans Dag genomfördes den 30 april på eftermiddagen.

Bilfria veckor

Föräldraföreningen kommer att fortsätta med projektet bilfria veckor. Det startades upp höstterminen 2014 med en bilfri september och hade upprepad aktivitet under våren 2015.

Vi gör detta tillsammans med sex andra Brommaskolor där syftet är att barnen ska få en säkrare och tryggare miljö på väg till skolan. Barnen blir piggare och kan lättare koncentrera sig i skolan om de får frisk luft på morgonen. Barnen får möjlighet till en trevlig promenad med kompisar eller föräldrar på väg till skolan.

Inför bilfria veckor:

-Sätts banderoller upp på skolan

-Information skickas ut till alla föräldrar via veckobrev.

Vi kan konstatera att projektet lyckosamt och uppskattas av föräldrarna och elever. Det är glädjande och inspirerande att kunna ändra ett beteende.

Vår kommunikation med föräldrar

Hemsidan på https://hoglandsskolansforaldrar.wordpress.com/ för Höglandsskolans föräldraförening har under det gångna året fått ett ansiktslyft och uppdatering. Händelser och information om föräldraföreningen har beskrivits på ett lättsamt sätt. Numera beskrivs föräldraföreningens aktiviteter både på hemsidan och via utskick från skolan. Vår ambition är att öka antalet besökare på sidan.

Verksamhetsplan

Beslut om verksamhetsplanen togs vid årsmötet i september och därtill de olika förslag till aktiviteter som stödjer detta. Aktivitetsplanen ligger på Föräldraföreningens Hemsida.

Vi har under 2014/ 2015 förbättrat arbetet med att lyssna på elevernas önskemål för att förbättra skolan. Ett sätt har varit att bjuda in representanter från elevrådet till våra möten. Elevrådsrepresentanterna har också fått gå en kurs i hur man leder föreningsarbete.

Föräldravandringar

Syftet är att synas i området, vara tillgängliga så att våra barn kan känna sig trygga och att vi efter behov kan hjälpa de som behöver.

Vi promenerar med den egna klassen, ett trevligt forum att lära känna varandra mer informellt.

Klasserna 6,7,8 9ch 9 ansvarar för vandringen fredag kvällar under maj och framtill skolan slutar samt under augusti och september. Information och påminnelse har gått ut via veckobreven. Föräldraföreningen ansvar för att schema och information går ut till berörda klasser. Informationen i utskicket är avstämt med fältassistenterna i området.

Skolmaten och skolmatsal

Föräldraföreningen bjöd alla elever på glasskalas i samband med invigningen av den nyrenoverade skolmatsalen.

Övrigt som vi arrangerar/ bidrar till/ diskuterar

HFF bidrar med priser och diplom till Gåspennan och Kängurupriset. Vi uppvaktar lärare och elever på Luciamorgon med pepparkakor och marschaller. Vi bidrar till arrangemanget runt julavslutning och skolavslutning. Vi ger bidrag till avslutningsmiddag för niorna, klassresorna i åk 3 och 6 samt dryck till lärare på avslutningsdagen.

Höglandsskolan – en skola med estetisk inriktning

Vi är stolta över att ha våra elever på skolan som har en stark tradition av de årliga så kallade samlingarna. Vi i styrelsen vill verka för att bevara och förstärka den estetiska profilen, bl.a. eftersom vi tror att detta också bidrar till skolans goda resultat totalt sett. Vilket också verifieras genom att Höglandsskolan ännu en gång har placerat sig i topp betygsresultatmässigt.

Se statlig utredning från 1997 (SOU 1997:121 Skolfrågor – Om skola i en ny tid. Utdraget är taget ur kap. 11. Skolan och Kulturen):

Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom att arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan på ett självklart sätt tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, musik, drama och dans har viktiga språkliga och kommunikativa sidor som är av en stor betydelse för barns och ungdomars lärande.

Anna-Carin G Åström, ordförande

September 2015