Verksamhetsberättelse 2015/2016

Verksamhetsberättelse Höglandsskolans Föräldraförening 2015-16 Vid årsmötet den 8 oktober 2015 valdes följande styrelse:

Ordförande: Erica Olivius
Kassör: Ehsan Ashrafi
Ledamöter: Elisabeth Adebäck, Mia Ahlström, Cecilia Edgren och Lena Holmestig.
Revisor: Catharina Roxenborg
Valberedning: Anna-Carin G Åström och Caroline Westerholm

Styrelsen har träffats cirka en gång per månad. Styrelsen har också haft månadsliga möten med rektor Monika Warsén. Utöver dessa regelbundna möten har vi initierat flera separata möten med skolledningen, lärare och Utbildningsförvaltningen vid vårt arbete inom olika områden.

Höglandsskolans dag
Höglandsskolans Dag är en trevlig händelse då skolan välkomnar alla föräldrar både som gäster och att medverka. Dagen arrangeras av HFF med hjälp av skolans lärare. Men framförallt är det klassföräldrar och alla övriga föräldrar som bidrar med att göra denna dag till en trivsam sammankomst för skolanselever och oss alla. I år har vi bl.a. haft försäljning av varmkorv, popcorn, sockervadd, kaffe och goda bakverk, loppmarknad och tipspromenader eller andra lekar på agendan.
2016 års Höglandsskolans Dag blev en mycket lyckad och välbesökt tillställning i år. Intäkterna från dagen uppgick till det nya rekordet på över 34000 SEK. Vilket har bidragit till att vi i år har kunnat dela ut mer medel än normalt till skolans/barnens aktiviteter.

Bilfria veckor
Föräldraföreningen kommer att fortsätta med projektet bilfria veckor. Det startades upp höstterminen 2015 med en bilfri september och hade upprepad aktivitet under våren 2016.
Vi gör detta tillsammans med sex andra Bromma skolor där syftet är att barnen ska få en säkrare och tryggare miljö på väg till skolan. Barnen blir piggare och kan lättare koncentrera sig i skolan om de får frisk luft på morgonen. Barnen får möjlighet till en trevlig promenad med kompisar eller föräldrar på väg till skolan.
– Vi fortsätter med våra aktiviteter runt bilfria veckor:
– Vi har banderoller som sätts upp på skolan vid kampanjperioderna. – Vi skickar ut information till alla föräldrar via veckobrev.

Vinst från dagen går oavkortat till barnens aktivitetsresor för årskurs 3, 6 och 9:ornas avslutningslunch. Om det blivit mer pengar över har vi även bidragit till förbättring av skolgården etc.
Vi kan konstatera att projektet stöds i allt större utsträckning av föräldrarna. Det är glädjande och inspirerande att kunna ändra ett beteende.
Vår kommunikation med föräldrar
Hemsidan för Höglandsskolans föräldraförening har under det gångna året fått ett ansiktslyft och uppdaterats. Händelser och information om föräldraföreningen har beskrivits på ett lättsamt sätt. Numera beskrivs föräldraföreningens aktiviteter både på hemsidan och via utskick från skolan. Vår ambition är att öka antalet besökare på sidan. Vi planerar också att kunna lägga upp våra aktiviteter i skolanskalender så att fler ska lättare kunna följa våra aktiviteter.

Verksamhetsplan
Beslut om verksamhetsplanen togs vid det första styrelsemötet i oktober och därtill de olika förslag till aktiviteter som stödjer detta. Aktivitetsplanen ligger på Föräldraföreningens hemsida.

Föräldravandringar
Föräldraföreningen ansvarar tillsammans med fältassistenterna i området för föräldravandringar. Syftet är att synas i området, vara tillgängliga så att våra barn kan känna sig trygga och att vi efter behov kan hjälpa de som behöver.
Vi promenerar med den egna klassen, ett trevligt forum att lära känna varandra mer informellt.
Klasserna 6,7,8 9ch 9 ansvarar för föräldravandringen fredagskvällar under maj och framtill att skolan slutar samt under augusti och september. Information och påminnelse har gått ut via veckobreven.
Skolmatsal samt lokalfrågan
Genom kontakter med Utbildningsförvaltningen, lokalenheten, så är numera ett ärende innehållande en förstudie etablerad hos SISAB. Det gäller såväl matsal, paviljongsersättningen (hus C), omklädningsrum osv.
Frågan är dock mycket komplex och kostnadskrävande (över 10 miljon SEK) vilket innebär att en omedelbar lösning inte är möjlig då beslut av denna karaktär kräver en längre bredningstid och måste godkännas av högre politisk instans.

Medlemmar och andra aktiviteter
Föreningen har under det gångna läsåret haft 221 betalande medlemmar från 143 olika familjer vilket är ett rekord.
I år har föreningen tack vare bl.a. högre medlemsintäkter kunnat bidra med ca 20% av kostnaderna för skolans populära skidresa för högstadieelever vilket vi hoppas kunna göra även under det kommande läsåret.
Avgående rektor Monika Warsén har avtackats med blommor och en gåva från HFF i samband med skolavslutningen och lärarnas egen sommarfest.

Föräldraföreningen har, vilket numera är en årlig tradition, tänt marschaller på Lucia och delat ut pepparkakor på morgonen till elever och lärare.

Övrigt som vi arrangerar/ bidrar till/ diskuterar
HFF bidrar med priser och diplom till Gåspennan och Kängurupriset. Vi bidrar till arrangemanget runt julavslutning och skolavslutning.

I år har vi även arbetat en del med information i samband med anländande av en förberedelseklass på 15 ensamkommande flyktingbarn.

Höglandsskolan – en skola med estetisk inriktning
Vi är stolta över att ha våra elever på skolan som har en stark tradition av de årliga så kallade samlingarna. Vi i styrelsen vill verka för att bevara och förstärka den estetiska profilen eftersom vi tror att detta också bidrar till skolans goda resultat totalt sett. Se statlig utredning från 1997 (SOU 1997:121 Skolfrågor – Om skola i en ny tid. Utdraget är taget ur kap. 11. Skolan och Kulturen):
Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom att arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan på ett självklart sätt tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, musik, drama och dans har viktiga språkliga och kommunikativa sidor som är av en stor betydelse för barns och ungdomars lärande.

Erica Olivius, ordförande September 2016